آخرین اخبار:

قوانين و حریم خصوصی

شرايط و قوانين استفاده از سرويس ها و خدمات فرانگاه

کاربرگرامی لطفا موارد زيرراجهت استفاده بهينه ازخدمات فرانگاه به دقت ملاحظه فرماييد: ورودکاربران به وب سايت فرانگاه و استفاده ازخدمات ارایه شده توسط فرانگاه به معنای آگاه بودن و پذيرفتن شرايط و قوانين و همچنين نحوه استفاده از سرويس هاو خدمات فرانگاه است.توجه داشته باشيد که ثبت سفارش نيزدرهرزمان به معنی پذيرفتن کامل کلیه شرايط و قوانين فرانگاه ازسوی کاربراست .لازم به ذکراست شرايط و قوانين مندرج,جايگزين کليه توافق های قبلی محسوب می شود.

قوانين عمومی

توجه داشته باشيد کلیه اصول و رويه فرانگاه منطبق باقوانين جمهوری اسلامی ايران,قانون تجارت الکترونيک و قانون حمايت ازحقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نيز موظف به رعايت قوانين مرتبط با کاربراست درصورتی که درقوانين مندرج,رويه و سرويس های فرانگاه تغييراتی درآينده ايجادشود,درهمين صفحه منتشر و به روز رسانی می شودوشما توافق می کنيد که استفاده مستمرشماازسايت به معنی پذيرش هرگونه تغييراست.

تعريف مشتری ياکاربر

به شخصی گفته می شود که بااطلاعات کاربری خود که درفرم ثبت نام درج کرده است به ثبت سفارش ياهرگونه استفاده از خدمات فرانگاه اقدام کند.همچنين ازآن جاکه فرانگاه يک وب سايت خرده فروشی انواع دوربين و تجهيزات آنلاين است ,طبق قانون تجارت الکترونيک مشتری يا مصرف کننده هرشخصی است که به منظوری جز تجارت يا شغل حرفه ای به خريدکالا ياخدمات اقدام می کند.

سيا ست های رعايت حريم شخصی

فرانگاه به اطلاعات خصوصی اشخاص که ازخدمات سايت استفاده می کنند,احترام گذاشته و از آن محافظت می کند.همچنين فرانگاه متعهد می شود درحدتوان ازحريم شخصی شمادفاع کندو دراين راستا,تکنولوژی موردنياز برای هرچه مطمعن ترو امن ترشدن استفاده شما از سايت را ,توسعه دهد.درواقع با استفاده ازسايت فرانگاه ,شما رضايت خود راازاين سايت نشان می دهيد.

همه مطالب دردسترس ازطريق هريک ازخدمات فرانگاه,مانندمتن,گرافيک,آرم,آيکون دکمه,تصاوير,ويديوهای تصويری,مواردقابل دانلود وکپی,داده ها و کليه محتوای توليد شده توسط فرانگاه جزیی ازاموال فرانگاه محسوب می شود و حق استفاده و نشرتمامی مطالب موجودو دردسترس درانحصار فرانگاه است و هرگونه استفاده بدون کسب مجوزکتبی,حق پيگرد قانونی را برای فرانگاه محفوظ می دارد.علاوه براين ,اسکريپت ها و اسامی خدمات قابل ارائه ازطريق هريک ازخدمات ايجادشده توسط فرانگاه و ...نيزدرانحصارفرانگاه است و هرگونه استفاده بامقاصدتجاری پيگرد قانونی دارد.کاربران مجاز به بهره برداری و استفاده از ليست محصولات,مشخصات فنی,قيمت و هرگونه استفاده ازمشتقات وب سايت فرانگاه و يا هريک ازخدمات ومطالب,دانلودوکپی کردن اطلاعات بامقاصد تجاری,هرگونه استفاده ازداده کاوی,روبات, ياروش های مشابه مانندجمع آوری داده ها و ابزارهای استخراج نيستند و کليه حقوق به صراحت برای فرانگاه محفوظ است.درصورت استفاده از هريک ازخدمات فرانگاه ,کاربران مسئول حفظ محرمانه بودن حساب و رمز عبورخود هستند وتمامی مسئوليت فعاليت هایي که تحت حساب کاربری و يارمز ورود انجام می پذيرد به عهده کاربران است.فرانگاه محصولاتی مناسب استفاده افراد بالای 18سال به فروش می رساند و درصورتی که کاربران از سن ذکرشده جوان ترهستند می بايد بااطلاع والدين و ياقيم قانونی,به خريد و پرداخت اقدام کنند.

www.faranegah.com  تنها مرجع رسمی آدرس سايت می باشد

ما باهيچ روش ديگری جزارسال نامه ازطرف آدرس رسمی وتاييد شده درسايت,باشما تماس نمی گيريم.وب سايت فرانگاه هيچ وبلاگ و شناسه دربرنامه های گفتگوی اينترنتی ندارد  هيچ گاه با اين روش ها باشما تماس نمی گيرد.کاربران جهت برقراری ارتباط تنها می توانند ازآدرس های ذکرشده دربخش ارتباط باما استفاده کنيد.

www.faranegah.com آدرس سايت فرانگاه

ثبت پردازش و ارسال سفارش

روزکاری به معنی روزشنبه تا پنج شنبه هرهفته,به استثنای تعطيلات رسمی درايران است و کليه سفارش های ثبت شده درطول روزهای کاری و اولين روزپس ازتعطيلات پردازش  می شوند فرانگاه به مشتريان خود در7روزهفته و24ساعت در روز امکان سفارش گذاری می دهد.

کليه سفارش های ثبت شده درسايت فرانگاه به وسيله ارسال کد سفارش ازطريق پيام کوتاه و پيش فاکتورازطريق ايميل,درصف پردازش قرارمی گيرند.فرانگاه همواره درارسال و تحويل کليه سفارش های ثبت شده,نهايت دقت و تلاش خود راانجام می دهد.

درصورت بروزمشکل درپردازش نهایی سبد خريد مانند اتمام موجودی کالا ياانصراف مشتری,مبلغ پرداخت شده طی 24الی 48 ساعت کاری به حساب مشتری واريز خواهد شد.

فرانگاه مجازاست بدون اطلاع قبلی نسبت به توقف سفارش گيری جديداقدام و فروش خود رامتوقف کندو کليه سفارش های ثبت شده قبل از سفارش گيری,پردازش و ارسال میشود.  حق قطع فروش کليه يابخشی ازمحصولات به هردليلی ماننداتمام موجودی کالا بدون اطلاع قبلی,برای فرانگاه محفوظ است.

درصورت بروز هرگونه خطا نسبت به درج قيمت و ارزش ريالی کالاهای موجود درسايت فرانگاه,حق بلااثرنمودن سفارش و خريدانجام شده توسط مشتری,برای فرانگاه محفوظ است.فرانگاه دراسرع وقت وجوه دريافتی را به حساب اعلام شده توسط مشتری واريزو عودت می نمايدو مشتری با ورود به سايت فرانگاه می پذيرد ازاين امرآگاهی داشته و دراين خصوص ادعایی نخواهد داشت.

کاربران بايدهنگام سفارش کالا مورد نظر خود,فرم سفارش را بااطلاعات صحيح و به طورکامل تکميل کنند.بديهی است درصورت ورود اطلاعات ناقص يا نادرست,سفارش کاربر قابل پيگيری وتحويل نخواهد بود.مشتريان می توانند نام,آدرس و تلفن شخصی ديگری را برای تحويل گرفتن سفارش وارد کنند و اگرمبلغ سفارش پيش پرداخت شده باشد ,تحويل گيرنده سفارش هنگام دريافت کالا بايد کارت شناسایی همراه داشته باشد.

باتوجه به ثبت سيستمی سفارش , به هيچ عنوان امکان صدورفاکتورمجدد يا تغيير مشخصات آن از جمله تغييرفاکتورحقيقی به حقوقی وجود ندارد.بنابراين لازم است مشتريان هنگام سفارش ,نسبت به اين مسأله دقت لازم را داشته باشند و اگرنياز دارند که فاکتور حقوقی برای آنها صادرشود,هنگام ثبت سفارش خود,باانتخاب گزينه "تکميل اطلاعات حقوقی"و وارد کردن مشخصات سازمان مورد نظر , برای خريد سازمانی و دريافت فاکتور رسمی اقدام کنند.

امکان پرداخت درمحل برای سفارش هايي که از طريق باربری ارسال می شوند يامبلغ آنها بيشتراز سی ميليون ريال است ,وجود ندارد و لازم است پيش از ارسال ,مبلغ اينگونه سفارش ها از طريق پرداخت کارت به کارت يا پرداخت اينترنتی تسويه شود.

خسارت درهنگام حمل و نقل

فرانگاه همواره نهايت تلاش خود را می کند تاکليه سفارش ها درنهايت صحت و بدون آسيب به دست مشتريان خود در سراسرکشوربرسد.باتوجه به بسته بندی ايمن و استاندارد همه محصولات , تحويل به هريک از شرکت های حمل و نقل معتبر به انتخاب کاربرواعلام بارنامه مرسوله (درج درسبد خريد و اطلاع رسانی ازطريق سرويس پيام کوتاه )به اين معنی است که بروز هرگونه حادثه درهنگام حمل و تحويل به عهده شرکت حمل ونقل است و فرانگاه تنها درصورت تأييدشرکت حمل کننده سفارش و در راستای تسهيل امور پيگيری ,خسارت راجبران می کند.آسيب های ناشی از حمل ونقل بايد درمدت 24 ساعت کاری پس ازتحويل سفارش به خدمات پس از فروش فرانگاه اطلاع داده شود و کالای آسيب ديده به همراه صورتجلسه رسمی شرکت حمل کننده و کليه متعلقات و فاکتور به خدمات پس از فروش فرانگاه ارسال شود.

محتوا

فرانگاه نهايت تلاش و دقت را در راستای ارائه تمام سرويس های خود دارد و به منظور توليد محتوا ازمنابع و مراجع اصيل و نيزشرکت های سازنده محصولات استفاده می کند.لازم به ذکراست فرانگاه تضمين نمی کند که توصيفات محصولات و ياديگرمطالب مندرج درسايت عاری از خطا باشد .اگرمحصول ارائه شده توسط فرانگاه دارای هرگونه مغايرت با اطلاعات درج شده درسايت است تنها راه حل, استرداد کالا قبل از استفاده و درشرايط اوليه می باشد.

وب سايت فرانگاه هيچگونه مسئوليتی را در رابطه باحذف شدن صفحه های سايت خود و يا لينک های مرده نمی پذيرد.سرويس های سايت آنگونه که هست ارائه می شود و سايت فرانگاه تحت هيچ شرايطی مسئوليت تأخير يا عدم کارکرد سايت راکه می تواند ناشی از عوامل طبيعی,نيروی انسانی ,مشکلات اينترنتی,خرابی تجهيزات کامپيوتری,مخابراتی و غيره باشد برعهده ندارد.

سياست قيمت گذاری

سياست قيمت گذاری درفرانگاه مبتنی براصول مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کننده است .بانهايت احترام به کاربران و باتوجه به طيف محدود سبدمحصولات, فرانگاه قيمت و موجودی نهايي کالاها راقبل ازسفارش گذاری به صورت قطعی اعلام می نمايد لازم به ذکراست درصورتی که کالایی پس از ثبت سفارش شامل کاهش قيمت شود,سفارش به روز رسانی و قيمت جديد اعمال می شود.قيمت کليه محصولات با احتساب ماليات برارزش افزوده است و مشتری مبلغ جداگانه ای بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نمی کند و هزينه های بسته بندی, ارسال و بيمه حمل کالا بسته به شرايط سفارش که درفرم سبدخريد اطلاع رسانی می شود, ممکن است جداگانه محاسبه شود.

 کليه سرويس ها ,تراکنش های مالی و خدمات قابل ارائه از طريق دفترمرکزی تهران پردازش می شود . لطفا درصورت مشاهده هرگونه تخلفی از اين دست ,مراتب راجهت پيگرد قانونی به شماره تماس فرانگاه اطلاع دهيد.

قوه قهريه

تمامی شرايط و قوانين مندرج , درشرايط عادی قابل اجرا است و درصورت بروز هرگونه ازموارد قوه قهريه ,فرانگاه هيچ گونه مسئوليتی ندارد.

فرانگاه خود راملزم به رعايت حريم شخصی کاربران می داند ,لطفا درصورت مشاهده هرگونه تخلف ,مراتب را ازطريق کانال های ارتباطی ذکرشده  با ما درميان بگذاريد.

  • به علت نوسانات ارزسايت فرانگاه تا تاريخ 96/11/30 به روزنمی باشد جهت خريد به اینستاگرام فرانگاه مراجعه کنيد
  • Instagram:@faranegah1
  • فرانگاه واردکننده دوربين های کانن و نيکون  فروش ومشاوره تجهيزات حرفه ای
  • فرانگاه نماينده  فروش کيف های کيس لاجيک درايران می باشد
  • تهران, خيابان بهار,مجتمع تجاری بهار, طبقه اول تجاری ,واحد 292  فروشگاه فرانگاه 77616805 -77613317